top of page
buitenspelen
buitenspelen
Hoe zou het zijn als je beweging kunt stimuleren in een buurt?
Of dat je het contact tussen
buren kunt bevorderen?
Of dat je ouderen uit een isolement kan halen?
buitenspelen
buitenspelen

Of een ander maatschappelijk vraagstuk kunt oplossen?! De kwaliteit van onze leefomgeving wordt meer bepaald door het alledaagse gebruik, dan door een van bovenaf uitgestippeld beleid. Bewonersparticipatie speelt hierbij een belangrijke rol. Met het creëren van prettige plekken in de openbare ruimte bouwen we gezamenlijk aan de kwaliteit van onze leefomgeving. Een samenwerking tussen bewoners, organisaties en gemeenten kenmerkt zich door een grote hoeveelheid energie, betrokkenheid en creativiteit. En het heeft een waardevol verbindend karakter: er wordt lokaal georganiseerd wat lokaal van betekenis is.

Margot

Margot, 61 jaar: 

"een plek waar

ik mijn

hardloop oefeningen

kan doen zal

fantastisch zijn."

Meike, 6 jaar: 

"ik wil graag rondjes kunnen

fietsen en een speeltuin waar ik kan

schommelen. En een klimrek

vind ik ook leuk"

Jan, 76 jaar: 

"ik vind een gezellige plek waar 

ik even een praatje kan maken 

met de buren belangrijk."

Jan
Meike

Felix, 33 jaar: 

"een stukje grond

waar we gezamenlijk

kunnen moestuinieren

lijkt mij heel

leuk."

Felix

De ideale leefomgeving ziet er voor iedereen anders uit, van kleine verlangens tot grote fantasieën. En toch wil iedereen ook graag hetzelfde: het verbeteren van de kwaliteit van hun eigen omgeving. Maar hoe breng je de ideeën en mensen bij elkaar?

 

Ik werk samen met bewoners, organisaties en gemeenten om prettige plekken te creëren in de openbare ruimte. Door begeleiding en coördinatie ondersteun ik het proces voor inrichting van de leefomgeving.

Hierdoor leveren we gezamenlijk een bijdrage aan een positieve en verbindende maatschappij.

Zullen we met elkaar onze leefomgeving prettiger maken?

> projectcoördinatie

Binnen de kaders van tijd, budget en kwaliteit worden alle onderdelen van een project in samenhang op poten gezet.

Dit geeft structuur en overzicht en heeft een positief effect op de werkomgeving.

daar word ik blij van!

> procesbegeleiding

Vraagstukken gericht op ontwerp,

ontwikkeling en verandering 

worden gezamenlijk onder handen genomen.

Door te verkennen, waarde te bepalen, prioriteiten te stellen en te dromen.

dat wil ik ook meemaken!

> over Anneleen

Anneleen Ypma - Diedering (1986)

is coördinator en procesbegeleider voor de openbare ruimte.

Met kennis van ruimtelijke vormgeving en gedreven in organisatie en planning, stimuleert Anneleen een waardevolle bijdrage aan een positieve en verbindende maatschappij. 

lees het verhaal van Anneleen

bottom of page