top of page

En, welk maatschappelijk vraagstuk wil jij graag

gezamenlijk oplossen zodat we de kwaliteit

van onze leefomgeving kunnen vergroten ?

Anneleen

> project praat

Samen met bewoners, organisaties en gemeenten gaan we op zoek naar de overeenkomsten en gezamenlijke belangen om prettige plekken te creëren in de openbare ruimte. 

Met het bundelen van de krachten ontstaat een gedeeld verhaal en kunnen er stappen worden gezet.​

daar wil ik meer over weten!

> projectcoördinatie

Binnen de kaders van tijd, budget en kwaliteit worden alle onderdelen van een project in samenhang op poten gezet.

Dit geeft structuur en overzicht en heeft een positief effect op de werkomgeving.

daar word ik blij van!

> procesbegeleiding

Vraagstukken gericht op ontwerp,

ontwikkeling en verandering 

worden gezamenlijk onder handen genomen.

Door te verkennen, waarde te bepalen, prioriteiten te stellen en te dromen.

dat wil ik ook meemaken!

bottom of page