top of page
Claasje.jpeg

Claasje Reijers, procesmaker:

"Anneleen hielp ons bij de communicatie rond de Jubileumprijsvraag van Pioneering. Ik ken Anneleen als iemand die gestructureerd te werk gaat, dingen snel oppakt, openstaat voor feedback en en het totaal goed overziet."

Iris van Sen
Carolien Beijer

Iris van Sen, visueel strateeg:

"Het talent van Anneleen zit in een heel fijne combinatie van twee waardevolle eigenschappen: ze is pragmatisch en empathisch. Met haar voeten stevig in het hier en nu werkt ze altijd oplossingsgericht om verder te komen. Daarbij heeft ze een fijn gevoel voor mensen, sociale structuren en wat daarin nodig is. Dat bij elkaar zorgt dat ze in teamverband of werkend met/voor mensen een proces en project stevig op poten kan zetten."

Carolien Beijer, manager:

"Ik heb Anneleen tijdens dit project ervaren als een prettige coördinator. De gemaakte afspraken legt ze goed vast, bewaakt de termijnen, communiceert helder en jaagt achter de actiepunten

aan met als resultaat dat er zaken geregeld worden. Anneleen doet dit met en positieve en open houding. Ik kijk uit om in een volgend project weer met haar te gaan samen werken."

Guido de Vries

Guido de Vries, projectleider:

"In de projectperiode van de IJsselbiënnale heb ik Anneleen leren kennen als een opgewekte teamspeler. Ze weet goed orde te houden in een turbulente werkomgeving en heeft oog voor de mensen met wie ze werkt. Haar positieve houding heeft bijgedragen aan een succesvolle 

IJsselbiënnale."

Renze Koenes

Renze Koenes, docent en illustrator:

"Ik heb Anneleen als een betrouwbare, kritische en grondige collega mogen ervaren. Ze heeft goede ideeën, kan zelfstandig opereren en is oplossingsgericht. Ze is een positief persoon die bereid is om al meedenkend haar schouders onder complexe vraagstukken te zetten. Ik weet zeker dat Anneleen voor elk bedrijf een enorme aanwinst kan betekenen, speciaal wanneer haar functie een creatief onafhankelijk karakter heeft."

Wil je ook samenwerken?

> over Anneleen

Anneleen Ypma - Diedering (1986)

is coördinator en procesbegeleider voor de openbare ruimte.

Met kennis van ruimtelijke vormgeving en gedreven in organisatie en planning, stimuleert Anneleen een waardevolle bijdrage aan een positieve en verbindende maatschappij. 

lees het verhaal van Anneleen

> projectcoördinatie

Binnen de kaders van tijd, budget en kwaliteit worden alle onderdelen van een project in samenhang op poten gezet.

Dit geeft structuur en overzicht en heeft een positief effect op de werkomgeving.

daar word ik blij van!

> procesbegeleiding

Vraagstukken gericht op ontwerp,

ontwikkeling en verandering 

worden gezamenlijk onder handen genomen.

Door te verkennen, waarde te bepalen, prioriteiten te stellen en te dromen.

dat wil ik ook meemaken!

bottom of page