top of page

In mijn leven heb ik ervaren dat ik het heel belangrijk vind om te delen.

Ik wil graag mensen om mij heen deelgenoot maken van gebeurtenissen, van zowel de leuke als minder leuke dingen. Want samen is vaak veel prettiger dan alleen.

 

De betrokkenheid van mijn omgeving is voor mij van grote waarde. Het gaat om een wisselwerking waarin je van betekenis voor elkaar kunt zijn. Dat geldt voor mijn gezin, familie en vrienden, en ook in mijn werkomgeving. Samen sta je sterker. Je kun je krachten bundelen door kennis en ervaringen te delen die helpen om samen iets op te bouwen. 

bankje
Anneleen

Ik krijg veel energie van het ondernemerschap om te kunnen doen wat ik leuk vind en waar ik goed in ben: coördineren en begeleiden. Met deze eigenschappen wil ik graag van waarde zijn in onze samenleving zodat ik kan delen en verbinden. In de openbare ruimte komt dit volledig tot uiting: iedereen heeft belang bij een prettige leefomgeving. 

 

Samen kunnen we werken aan positieve en verbindende maatschappij!

Wil je kennis maken?

> project praat

Samen met bewoners, organisaties en gemeenten gaan we op zoek naar de overeenkomsten en gezamenlijke

belangen om prettige plekken te 

creëren in de openbare ruimte. 

Met het bundelen van de krachten ontstaat een gedeeld verhaal en kunnen er stappen worden gezet.​

daar wil ik meer over weten!

> projectcoördinatie

Binnen de kaders van tijd, budget en kwaliteit worden alle onderdelen van een project in samenhang op poten gezet.

Dit geeft structuur en overzicht en heeft een positief effect op de werkomgeving.

daar word ik blij van!

> procesbegeleiding

Vraagstukken gericht op ontwerp,

ontwikkeling en verandering 

worden gezamenlijk onder handen genomen.

Door te verkennen, waarde te bepalen, prioriteiten te stellen en te dromen.

dat wil ik ook meemaken!

bottom of page