top of page

Als procesbegeleider biedt Anneleen ondersteuning voor groepen met vraagstukken gericht op ontwikkeling, ontwerp en verandering in de openbare ruimte.

Tijdens verschillende ontmoetingen werken we samen aan de invulling van het proces. De werkvorm staat niet vast. Per project bepalen we samen wat een passende vorm is die aansluit bij het vraagstuk en de spelers. 

 

We verkennen de mogelijkheden en onmogelijkheden, we bepalen wat van grote waarde is en prioriteit heeft en dromen over het ideaal. De dromen vertalen we vervolgens naar heldere doelen zodat er concrete acties ontstaan. En heel veel energie om aan de slag te gaan!

procesbegeleiding
Creative Meeting
Kun jij procesbegeleiding gebruiken voor jouw project?

> project praat

Samen met bewoners, organisaties en gemeenten gaan we op zoek naar de overeenkomsten en gezamenlijke belangen om prettige plekken te creëren in de openbare ruimte. 

Met het bundelen van de krachten ontstaat een gedeeld verhaal en kunnen er stappen worden gezet.​

daar wil ik meer over weten!

> projectcoördinatie

Binnen de kaders van tijd, budget en kwaliteit worden alle onderdelen van een project in samenhang op poten gezet.

Dit geeft structuur en overzicht en heeft een positief effect op de werkomgeving.

daar word ik blij van!

> over Anneleen

Anneleen Ypma - Diedering (1986)

is coördinator en procesbegeleider voor de openbare ruimte.

Met kennis van ruimtelijke vormgeving en gedreven in organisatie en planning, stimuleert Anneleen een waardevolle bijdrage aan een positieve en verbindende maatschappij. 

lees het verhaal van Anneleen

bottom of page