top of page

Anneleen begeleidt en coördineert de samenwerking tussen bewoners, organisaties en gemeenten. Samen zoeken we naar overeenkomsten en gezamenlijke belangen om prettige plekken te creëren in de openbare ruimte. Op deze manier wordt een vraagstuk gemeenschappelijk gemaakt. 

Door samenkomst kunnen de spelers een relatie met elkaar opbouwen en vertrouwen krijgen in elkaar. Anneleen staat hierin onafhankelijk, met een verbindende rol. Met het bundelen van

de krachten van de verschillende spelers ontstaat een gedeeld verhaal en kunnen gezamenlijk stappen worden gezet voor de ontwikkeling van de openbare ruimte. De werkvorm staat niet vast. Per project wordt een passende vorm gevonden die aansluit bij het vraagstuk en de spelers. Anneleen ondersteunt het proces met

een daadkrachtige en pragmatische insteek.

kelly-sikkema-411622-unsplash.jpg
procesbegeleiding

Gezamenlijk maken we nieuwe verhalen die inspireren, verbinden en wervend werken. Dit helpt om de identiteit van een gebied in de openbare ruimte te versterken en vergroot de kwaliteit van de leefomgeving. Hierdoor leveren we met elkaar een bijdrage aan een positieve en verbindende maatschappij!

         > vraagstukken waar Anneleen graag aan werkt: 

  •  kwaliteitsverbetering van straten en pleinen

  •  inrichting van openbare ruimte rondom nieuwbouw 

  •  opwaardering van de kern van stad of dorp

​​Wil jij in gesprek over jouw project?

> procesbegeleiding

Vraagstukken gericht op ontwerp,

ontwikkeling en verandering 

worden gezamenlijk onder handen genomen.

Door te verkennen, waarde te bepalen, prioriteiten te stellen en te dromen.

dat wil ik ook meemaken!

> projectcoördinatie

Binnen de kaders van tijd, budget en kwaliteit worden alle onderdelen van een project in samenhang op poten gezet.

Dit geeft structuur en overzicht en heeft een positief effect op de werkomgeving.

daar word ik blij van!

> over Anneleen

Anneleen Ypma - Diedering (1986)

is coördinator en procesbegeleider voor de openbare ruimte.

Met kennis van ruimtelijke vormgeving en gedreven in organisatie en planning, stimuleert Anneleen een waardevolle bijdrage aan een positieve en verbindende maatschappij. 

lees het verhaal van Anneleen

bottom of page