top of page

Als projectcoördinator biedt Anneleen de organisatie voor een activiteit binnen de kaders van tijd, budget en kwaliteit, gericht op de openbare ruimte.

Anneleen kan de zorg voor een project uit handen nemen. We bepalen samen wie voor welke onderdelen verantwoordelijk is zodat het project in samenhang wordt geregeld.

 

Met een projectplan worden taken en mensen georganiseerd. In een team werken we naar het gewenste resultaat door het maken van bewuste keuzes en heldere besluiten. Dit geeft structuur en overzicht en heeft een positief effect op de werkomgeving!

procescoördinatie
procescoördinatie
Kun jij projectcoördinatie gebruiken voor jouw project?

> project praat

Samen met bewoners, organisaties en gemeenten gaan we op zoek naar de overeenkomsten en gezamenlijke 

belangen om prettige plekken te creëren in de openbare ruimte. 

Met het bundelen van de krachten ontstaat een gedeeld verhaal en kunnen er stappen worden gezet.​

daar wil ik meer over weten!

> procesbegeleiding

Vraagstukken gericht op ontwerp,

ontwikkeling en verandering 

worden gezamenlijk onder handen genomen.

Door te verkennen, waarde te bepalen, prioriteiten te stellen en te dromen.

dat wil ik ook meemaken!

> over Anneleen

Anneleen Ypma - Diedering (1986)

is coördinator en procesbegeleider voor de openbare ruimte.

Met kennis van ruimtelijke vormgeving en gedreven in organisatie en planning, stimuleert Anneleen een waardevolle bijdrage aan een positieve en verbindende maatschappij. 

lees het verhaal van Anneleen

bottom of page